Conferència sobre el jaciment ibèric de Sant Julià de Ramis

El divendres 14 de desembre de 2012 hem organitzat una conferència a l'Ateneu de Celrà sobre "el jaciment ibèric de Sant Julià de Ramis" impartida pel professor de la Universitat de Girona Josep Maria Nolla i Brufau.


El poblat ibèric de Sant Julià de Ramis és un jaciment arqueològic situat al municipi homònim establert al Puig de Sant Julià, de 200 m d'altitud. Es tracta d'un oppidum ibèric amb cabanes retallades a la roca i fortificat amb un tram de muralla.
S'hi va començar a treballar de forma sistemàtica a partir del 1996, i des de llavors ha anat creixent la importància del jaciment degut al gran nombre de restes ibèriques i romanes.
Prop d'aquest poblat hi ha l’església dels Sants Metges, on també hi han vestigis ibèrics i romans.
El poblat ibèric fou establert al segle V aC i perdurà fins el segle I aC. Posteriorment els romans aprofitaren l'estructura ibèrica i hi establiren un castrum; la posició estratègica del turó els permetia dominar el recorregut de la Via Augusta.
S'hi han trobat abundants restes de l'època baix-imperial compresa entre el segle IV i VII. Al peu del puig hi ha diversos camps de sitges. En l'actualitat el jaciment s'està adequant per fer-lo visitable i s'ha inclòs al circuit arqueològic de Girona.

Bibliografia

BURCH, J.; NOLLA, J. M.; PALAHÍ, L.; SAGRERA, J.; SUREDA, M.; VIVÓ, D. El sector de l'antiga església parroquial. Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, 1, Sant Julià de Ramis, 2001