Publicacions

Publicacions del Taller d'Història de Celrà

PUBLICACIONS
LA GUERRA DEL FRANCÈS A CELRÀ : llibre publicat amb ocasió dels doscents anys del començament de la Guerra del Francès (1808-1914) que tracta de la influència que tingué l'esdeveniment en el poble de Celrà. Preu: 12€.
Els diferents setges que patí la ciutat de Girona per obra dels exèrcits napoleònics afectaren de forma significativa, per la seva proximitat geogràfica, la tranquil·la i quotidiana vida d'un poble pagès com el de Celrà de les primaries del segle XIX.
Cercar amb quina intensitat i per quins fets s'esdevingué aquest trasbals és el que ha guiat en tot moment al seu autor, Artemi Rossell Ferrer.
IMATGES DE CELRÀ D'AHIR I D'AVUI . Taller d'Història de Celrà .2006. Preu: 15 €. Itineraris virtuals pel poble de Celrà,
mitjançant fotografies comparatives del mateix lloc en diferents anys, per observar els canvis en la vila.

Vídeo de la presentació del llibre
(Segueix els diferents itineraris del llibre -any 2005- amb imatges comparatives anteriors)
ELS CASTELLS I MASOS DE CELRÀ. Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà, 2004. Preu:12€. Estudi històric sobre els castells i les fortificacions medievals i els masos que tenien adscrits.
LA FÀBRICA PAGANS DE CELRÀ, 1902-2002. Josep Micaló i Perich . Taller d'Història de Celrà, 2002. Preu: 16€.Obra feta en commemoració del centenari de la fundació de la Fàbrica Pagans
LES MINES DE CELRÀ. Artemi Rossell Ferrer . Taller d'Història de Celrà, 2001. Preu: 8€.Llibre que ens mostra els vint-i-sis anys de vida de les mines de ferro de Celrà, des de l'inici de l'explotació, a finals del segle XIX, fins el seu tancament definitiu el 1918.
EDUCACIÓ I ENSENYAMENT A CELRÀ. Lluís Camps i Sagué . Taller d'Història de Celrà, 1999. Preu: 9 €.Repàs històric sobre les escoles i els ensenyants des del s.XVII fins a l'actualitat
EL HANDBOL A CELRÀ. 1954-1986. Ramon Argilaga i Miró . Taller d'Història de Celrà, 1997. Preu: 3 €.
Breu ressenya d'un esport que va marcar una època.
EL CAMP D'AVIACIÓ DE CELRÀ. 1936-1939. Artemi Rossell Ferrer. Taller d'Història de Celrà, 1996. Preu: 16 €. Monografia que explica la història de l'aeròdrom que va existir durant els anys de la Guerra Civil Espanyola.
CELRÀ EN IMATGES. Records d'un segle. Diversos autors. Ajuntament de Celrà, 1995. Exhaurit.Recull d'imatges de la vida del poble durant el segle XX.

Vídeos