19 de setembre de 2006
Visita guiada al castell Gala-Dalí de Púbol per la Sra. Montse Morales.-----------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’ADMISSIÓ DE SOCI/SÒCIA DEL TALLER D’HISTÒRIA DE CELRÀ

Nom i cognoms: ..................................................................................

Adreça: ...................................................................................................

Codi Postal: ..............................................

Població: ....................................................


DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LA QUOTA D'ASSOCIACIÓ ( 8 € ANUALS ):

Entitat Bancària: ............................................................................

Oficina: ........................................................

Adreça: ........................................................


Titular : ................................................................................................

C/C o Llibreta (20 dígits): ................................................................

Podeu enviar les vostres butlletes al local del Taller d’Història de Celrà:
Carrer Ronda de Baix , 16 17460 - Celrà
El Taller d'Història de Celrà és una associació que va néixer el 1993 i que té com a finalitat l'estudi i divulgació del passat històric del poble. Dins les seves activitats organitza periòdicament conferències de caire divulgatiu, exposicions fotogràfiques de temàtica local i també sortides culturals. El Taller d'Història de Celrà ha editat diverses monografies sobre la història local i col·laborat en diverses publicacions.

Monografies publicades:

LA GUERRA DEL FRANCÈS A CELRÀ: llibre publicat amb ocasió dels doscents anys del començament de la Guerra del Francès (1808-1914) que tracta de la influència que tingué l'esdeveniment en el poble de Celrà.
Els diferents setges que patí la ciutat de Girona per obra dels exèrcits napoleònics afectaren de forma significativa, per la seva proximitat geogràfica, la tranquil·la i quotidiana vida d'un poble pagès com el de Celrà de les primaríes del segle XIX.
Cercar amb quina intensitat i per quins fets s'esdevingué aquest trasbals és el que ha guiat en tot moment al seu autor, Artemi Rossell Ferrer.Imatges de Celrà d'ahir i d'avui. Taller d'Història de Celrà .2006. Preu: 15 €. Itineraris virtuals pel poble de Celrà,
mitjançant fotografies comparatives del mateix lloc en diferents anys, per observar els canvis en la vila.


Els castells i masos de Celrà. Lluís Camps i Sagué. Taller d’Història de Celrà, 2004. Preu:12€. Estudi històric sobre els castells i les fortificacions medievals i els masos que tenien adscrits.

La Fàbrica Pagans de Celrà, 1902-2002. Josep Micaló i Perich. Taller d’Història de Celrà, 2002. Preu: 16€.Obra feta en commemoració del centenari de la fundació de la Fàbrica Pagans


Les mines de Celrà. Artemi Rossell Ferrer. Taller d’Història de Celrà, 2001. Preu: 8€.Llibre que ens mostra els vint-i-sis anys de vida de les mines de ferro de Celrà, des de l’inici de l’explotació, a finals del segle XIX, fins el seu tancament definitiu el 1918.


Educació i Ensenyament a Celrà. Lluís Camps i Sagué. Taller d’Història de Celrà, 1999. Preu: 9 €.Repàs històric sobre les escoles i els ensenyants des del s.XVII fins a l’actualitat

El Handbol a Celrà. 1954-1986. Ramon Argilaga i Miró. Taller d’Història de Celrà, 1997. Preu: 3 €.
Breu ressenya d’un esport que va marcar una èpocaEl camp d’aviació de Celrà. 1936-1939. Artemi Rossell Ferrer. Taller d'Història de Celrà, 1996. Preu: 16 €. Monografia que explica la història de l’aeròdrom que va existir durant els anys de la Guerra Civil Espanyola.

Celrà en imatges. Records d'un segle. Diversos autors. Ajuntament de Celrà, 1995. Exhaurit.Recull d'imatges de la vida del poble durant el segle XX.
Col·laboració en:monografia sobre "Celrà" dintre els Quaderns de la Revista de Girona
El llibre comença per una introducció al medi natural emmarcant geogràficament el municipi, segueix una estudi de l'evolució demogràfica, l'etimologia del nom i l'origen de l'escut, tot això abans de mostrar l'evolució històrica que comença per un primer capítol dedicat al poblament antic. Després d'explicar els orígens històrics centrats a l'època alt medieval, descriu els castells i cases fortes del terme.
Dedica un capítol a explicar els segles XIV i XV seguit d'un ampli estudi del temple parroquial, complementada amb les tradicions que envolten els patrons Sant Sixt i Sant Hou i un passeig per les ermites i capelles del terme municipal.
Tracta l'edat moderna (Segles XVI-XVIII), emmarcada entra el final remença i la guerra de successió, continuant amb un espai dedicat a la sèquia Vinyals i acabant amb la Guerra del Francés de 1808 a 1814.
Ja en el segle XIX explica la formació de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Divina Pastora i dona una visió de les ocupacions tradicionals de la gent del poble.
No deixa de banda l'arqueologia industrial, centrada en les mines de ferro i la fàbrica Pagans, quina activitat fou prou significativa per motivar al poble en la creació dels Sindicats, Mútues i Entitats Recreatives, que també explica en un capítol específic.
En el terreny de l'entorn polític, explica les situacions del poble en la Dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra Civil i Revolució, aturant-se en el Diari que va escriure Mn. Coll, rector de Celrà a l'any 1936 i el camp d'aviació que tenien les forces de la república dintre el terme. Acaba aquest espai amb l'explicació de la repressió franquista i la postguerra.
La última part la dedica a tractar separadament el nucli de Campdorà, les activitats de la parròquia, les escoles i l'ensenyament, l'associacionisme, els esports, la música, les sardanes i els aplecs, les festes i tradicions, les rajoleries, bòbiles i forns de calç, acabant amb el polígon industrial, la democràcia, les comunicacions i transports, l'urbanisme i finalment les cases i masies més representatives.
Signen com a autors del llibre Narcís Amich Raurich, Lluís Camps Sagué, Josep Micaló Perich, Montse Morales Palé, Artemi Rossell Ferrer i Núria Rossell Molar..........................................................................................................................................