Qui som


El Taller d'Història de Celrà va néixer l'any 1993 per iniciativa de diverses persones del poble, amb el propòsit d'iniciar un treball en el camp de la investigació i difusió de la història del nostre municipi.
L'associació està inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.481, en data 25 de novembre de 1994.
Des de la seva fundació, aquesta entitat s'ha fixat com a objectius prioritaris i bàsics, els següents:
  •  Investigar i promoure estudis científics i culturals sobre el municipi de Celrà.
  • Col·laborar en la salvaguarda del patrimoni històric, científic, natural i ecològic d'aquest municipi.
  • Creació de fons documentals i d'imatges sobre la història del poble, per així poder facilitar la recuperació i l'estudi del nostre passat col·lectiu.
  • Realització d'activitats obertes al públic (taules rodones, conferències, exposicions) a fi de donar a conèixer aspectes determinants de la història col·lectiva del nostre poble i municipi.