El divendres 12 d'octubre de 2007 hem anat d'EXCURSIÓ a HOSTALRIC i al JARDÍ BOTÀNIC de PINYA DE ROSA de BLANES.

Programa d'activitats: Desplaçament en autocar fins a Hostalric on a les 10 del matí es comença una visita guiada al casc antic i al castell. Tot seguit anem a dinar a un restaurant de
Tordera. A la tarda ens desplacem fins a Blanes on visitem el jardí botànic Pinya de Rosa.

Notes històriques de la sortida:

HOSTALRIC

Hostalric va ser a l'antiguitat zona de pas obligatori en la ruta nord-sud, i l'únic pas natural entre Girona i Barcelona.
En època romana passava per aquest indret una bifurcació interior de la Via Augusta. La primera referència documental clara d'Hostalric és de 1106, i en ella Guerau Ponç, vescomte de Cabrera, va jurar fi
delitat a Ramon Berenguer III de Barcelona.
L'any 1359 Hostalric tenia 134 focs i pertanyia al comte d'Osona, vescomte de Cabrera. Durant la guerra de 1640, les tropes de Felip IV van ser obligades a ba
tre's en retirada tan bon punt arribades a Hostalric.
Durant el regnat de Carles III, els francesos van tornar a envair Catalunya. Van arribar a Hostalric el 18 de juliol de 1694. Després d'una curta resistència, la pobl
ació i el castell es van rendir. Aquesta zona, però, va continuar essent terra de batalles, i els francesos van abandonar el castell l'any 1695 i el van deixar inutilitzat.
L'any 1701 va arribar a Hostalric Felip V, que acabava de ser nomenat rei, amb la seva esposa. Va ser en aquesta població on els representants de la ciutat de Barcelona li van retre homenatge. Uns anys després, en esclatar la Guerra de Successió, un cop conquerida la vila per les tropes felipistes, aquest rei va ordenar la construcció de l'actual castell i la reconstruc
ció de les muralles.

Durant la guerra de la Independència, la vila va ser saquejada i incendiada per les tropes del general Augerau. Hostalric i Figueres van ser les últimes places de l'Estat espanyol que van abandonar els francesos. Va ser el 4 de juny de 1814. A diferència d'altres castells o fortaleses, Hostalric va mantenir fins ben entrat el segle XX la condició de "Plaza Fuerte Militar", amb els avantatges i inconvenients que això podia comportar.
L'any 1929, el govern del general Primo de Rivera va acordar el trasllat de la guarnició, perquè les instal·lacions no reunien les condicions exigides.
L'11 de setembre de 1
932 el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, va visitar Hostalric.

Hostalric històric

El 13 de desembre de 1963 el conjunt arquitectònic va ser declarat monument històric nacional.
L'any 1967 el municipi va adquirir el castell i s'hi van iniciar els treballs de restauració. Fins ara s'han restaurat la muralla nord i la torre del Convent. També s'estan restaurant la torre dels Frares i l'edifici de les escoles velles (antiga fàbrica de suro de Can Llensa).

Recinte murallat i Portal de Barcelona

El recinte murallat, segueix el traçat de l’antic camí Ral i data del segle XIV. Se’n conserven uns 600 metres i va ser constrt amb la pedra basàltica extreta del turó del castell. La muralla és alta i acaba amb merlets quadrats. Darrera d’aquesta hi havia el camí de ronda que comunicava les torres. Les torres són cilíndriques i se’n conserven deu, incloses la del convent i la dels Frares. El Portal de Barcelona era una de les quatre entrades a la vila murallada.

Torre dels Frares i del Convent

La torre dels Frares és una de les construccions medievals més importants d’Hostalric. Mesura uns 33 metres d’alçada i cronològicament se la data al segle XIII. L’origen del nom de la torre es deu al fet que al seu davant, a l’actual casa consistorial, hi havia el convent de frares mínims de l’ordre de sant Francesc de Paula. A l’interior de la torre es pot veure una exposició d’Hostalric Medieval, el vescomtat de Cabrera i la Guerra del Francès.
La torre del Convent és una torre circular amb dos pisos interiors i d’alçada petita respecte a les altres torres. En el seu interior s’hi ubica una sala d’exposicions del fotògraf hostalriquenc Benet Frigola.

Cova del Relliguer

La cova del Relliguer està excavada directament a la gressa. Després de 26 metres de recorregut s’accedeix a una petita sala situada a 6 metres de profunditat. Hi ha la hipòtesi que fos el lloc de reunió de les famílies jueves que residien a la vila des dels segle XIV.


El Castell d’Hostalric

Hostalric està situat sobre un cingle estret de pedra basàltica a la vora esquerra del riu Tordera, a la seva confluència amb la riera d'Arbúcies. A l'extrem de ponent hi ha el turó del castell, situat a 189 metres sobre el nivell del mar, que actualment separa la part antiga del nucli nou.
A l'edat mitjana, Hostalric esdevingué la seu administrativa del
vescomtat de Cabrera i, juntament amb el castell de Montsoriu, un dels principals bastions d'aquesta família.
Per les notícies que tenim del castell medieval d'Hostalric, sembla que fou petit i del mateix tipus dels altres castells gironins del seu temps: més utilitari que estètic, d'una certa amplitud, amb sales i cambres pròpies d'un castell-palau.

A la primera meitat del segle XII el castell va ser una fortificació útil i d'importància. El 1306 Jaume II autoritza Ponç Hug a fer-hi obres.
El 27 de juliol de 1695 el duc de Noailles va enderrocar el castell abans d'abandonar-lo. Un any més tard, es va reconstruir segons plànol de l'enginyer militar Josep Chifrion. Va fer rodejar les muralles i torres amb un sistema de baluards poligonals i va construir, a més, en el cim més alt, pavellons i arsenals que varen constituir el modern castell, esfondrant el medieval dels Cabrera.
Entre el 1719 i 1754 es construeix l'actual castell, que es va
concebre com a fortalesa militar. Hom n'atribueix el projecte a Jorge Próspero de Verboom i de Wolf, autor de la Ciutadella de Barcelona i de la Fortificació de la Seu Vella de Lleida.

JARDÍ BOTÀNIC DE PINYA DE ROSA

El Jardí Botànic Pinya de Rosa, es troba en el terme de Blanes.

L’industrial Ferran Rivière va comprar el 1945 uns terrenys on va construir una casa amb jardí. Aficionat a la jardineria, va anar ampliant el nombre de plantes i de terrenys fins ocupar avui la finca la superficie de 500.000 m2.

Al llarg de la seva existència el Jardí d’Aclimatació Pinya de Rosa ha tingut dins del seu hàbitat algunes col·leccions considerades de les millors del món pels botànics; tenim el cas dels Aloes, els Agaves o les Opunties, amb més de 600 espècies diferents.

El conjunt de la col·lecció botànica ha arribat a comprendre més de 7.000 espècies entre tropicals i autòctones (moltes procedents del seu hàbitat natural).

Rivière ha estat considerat com el degà dels cactòlegs espanyols i el Jardí d’Aclimatació Pinya de rosa és conegut arreu del món per la seva importància.

Ferran Rivière va morir a Barcelona el 12 de juliol de 1992.
................................................................................
EL CURS 2007 - 08 del Taller d'Història de Celrà és el següent:

  1. Divendres, 12 d'octubre de 2007: EXCURSIÓ a HOSTALRIC i al JARDÍ BOTÀNIC de PINYA DE ROSA de BLANES.
  2. Mes de Desembre de 2007: Conferència sobre "El Ter: Font de Vida".
  3. Mes de Febrer de 2008: Conferència ELS JUEUS A CATALUNYA”.
  4. Mes de Març de 2008: Visita guiada al Call Jueu de Girona.
  5. Mes d'Abril: Presentació del llibre La Guerra del Francès a Celrà del que n’és autor Artemi Rossell, editat pel Taller d'Història de Celrà.
.......................................................................................