El Taller d'Història de Celrà ha organitzat el 29 de febrer de 2008 la conferència:

"La Catalunya jueva", a càrrec de la directora de l'Institut d'Estudis Nahmànides i del Museu d'Història dels Jueus de Girona Sra. Silvia Planas Marcé.

....................................................................................
El Taller d'Història de Celrà a organitzat el dia 14 de desembre de 2007, a les 9 del vespre a la sala d'Audiovisuals del Centre Cultural la Fàbrica de Celrà. la Conferència sobre

"El Ter: Font de Vida"
a càrrerc de l'Observatori del Ter, de l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona.

.......................................................................................