Resó del llibre "La Guerra del Francès a Celrà" de l'Artemi Rossell.

  • El web de l'Ajuntament de Celrà anuncià la presentació del llibre "la Guerra del Francès a Celrà" de l'Artemi Rossell Ferrer editat pel Taller d'Història de Celrà.
  • En el número 6 (juny de 2008) dels Apunts de l'Arxiu Històric de Girona fa una ressenya important del llibre: "La commemoració dʼaquest aniversari segurament donarà peu a una revisió dels estudis fets fins ara, però també hauria dʼincentivar treballs que ampliessin el camp de mira i ens expliquessin com van viure la guerra i el domini napoleònic la resta de poblacions de les nostres contrades. Això darrer és el que ha fet precisament Artemi Rossell en el seu llibre La Guerra del Francès a Celrà, explicar de manera entenedora, senzilla però rigorosa, com va viure aquest poble el sotrac dʼaquells esdeveniments. El llibre, dʼacurada edició, constitueix el sisè número de la col·lecció de monografies del dinàmic Taller dʼHistòria de Celrà. Aquest treball ens transporta dels orígens i les causes del conflicte fins a les conseqüències finals que tot plegat va comportar en la vida dels celranencs. Al llarg dʼaquest camí sʼanalitzen aspectes concrets com poden ser les diferents operacions militars, la composició dels exèrcits, els subministraments o els presoners de guerra. Lʼautor ha furgat totes les fonts arxivístiques disponibles no només catalanes sinó també de fora del país a la recerca de dades que li poguessin servir. Un cop més, es posa de manifest la importància de la documentació privada (i en particular els arxius patrimonials) com a contrapunt i complement de la documentació de caire oficial, com és lʼemanada dels ajuntaments, la Junta Superior de Catalunya, o dʼaltres institucions. Així, per exemple, gràcies al fons patrimonial Veray, tenim coneixement de la relació de les cases del poble que els francesos van cremar i que segons lʼautor representarien un 30% del total de les edificacions. En el cas del fons patrimonial Cors-Guinard, les anotacions que es troben en el llibre mestre permeten veure la contribució que va haver de fer aquesta casa a la defensa de la ciutat de Girona. Un altre exemple interessant és el que proporciona el mateix arxiu Veray: gràcies a la correspondència que Jaume Veray mantenia amb la família un cop va ser empresonat pels francesos, podem arribar a imaginar com era la vida dʼun presoner de guerra en aquells moments. El treball de lʼArtemi Rossell, en definitiva, pretén acostar-se a la realitat del poble de Celrà al llarg dʼaquell període de guerra (1808-1809) i al de la posterior dominació napoleònica, que arriba fins a 1814. Com era dʼesperar, les conseqüències que la guerra comportà, tant a nivell demogràfic com econòmic, en aquesta població tan propera a lʼescenari principal de la guerra, foren funestes. En la mesura que disposem de treballs com aquest, podrem valorar amb més precisió el cost global que va significar la Guerra del Francès, no només per als habitants de Girona ciutat, sinó també per als dels pobles de la seva zona dʼinfluència".
  • A la revista dels pobles de Celrà i Bordils, la Llera del Ter , s'ha publicat en el número 47 d'aquest estiu 2008 un article fent referència al llibre.
Presentació del llibre "La Guerra del Francès a Celrà" del Sr. Artemi Rossell Ferrer------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

El divendres 18 d'abril de 2008 s'ha presentat el llibre "La Guerra del Francès a Celrà" del que n'és autor el Sr. Artemi Rossell Ferrer. Obra editada per el Taller d'Història de Celrà. L'acte de presentació ha omplert la sala de plens de l'Ajuntament de Celrà.
La presentació ha anat a càrrec del historiador gironí i Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l'Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras., moderant l'acte l'alcalde de Celrà el Sr. Francesc Camps i Sagué.

-----------------------------------------------------------------
El diumenge, 20 d'abril de 2008 hem estat presents a la Fira d'Entitats de Celrà. El Sr. Artemi Rossell ha signat dedicatòries del llibre "La Guerra del Francès a Celrà".
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

El divendres, 11 d'abril de 2008 - a les 9 del vespre - a la seu de l'entitat, Ronda de Baix, 16 de Celrà s'ha fet L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL TALLER D'HISTÒRIA DE CELRÀ, amb l'ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la darrera assemblea general.
2.- Aprovació de la memòria d'activitats realitzades i projectes de futur.
3.- Aprovació de l'informe de comptes de l'entitat i aprovació del seu pressupost.
4.- Torn obert de paraules.