Presentació del llibre "La Guerra del Francès a Celrà" del Sr. Artemi Rossell Ferrer------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

El divendres 18 d'abril de 2008 s'ha presentat el llibre "La Guerra del Francès a Celrà" del que n'és autor el Sr. Artemi Rossell Ferrer. Obra editada per el Taller d'Història de Celrà. L'acte de presentació ha omplert la sala de plens de l'Ajuntament de Celrà.
La presentació ha anat a càrrec del historiador gironí i Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l'Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras., moderant l'acte l'alcalde de Celrà el Sr. Francesc Camps i Sagué.

-----------------------------------------------------------------
El diumenge, 20 d'abril de 2008 hem estat presents a la Fira d'Entitats de Celrà. El Sr. Artemi Rossell ha signat dedicatòries del llibre "La Guerra del Francès a Celrà".
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

El divendres, 11 d'abril de 2008 - a les 9 del vespre - a la seu de l'entitat, Ronda de Baix, 16 de Celrà s'ha fet L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL TALLER D'HISTÒRIA DE CELRÀ, amb l'ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la darrera assemblea general.
2.- Aprovació de la memòria d'activitats realitzades i projectes de futur.
3.- Aprovació de l'informe de comptes de l'entitat i aprovació del seu pressupost.
4.- Torn obert de paraules.