El divendres 29 de gener de 2010, l'Ernest Costa Savoia, ha realitzat la CONFERÈNCIA sobre "L'antiga indústria del fred", a l'Ateneu de Celrà.
Índex:
Ús del fred.
Neu i glaç.
Congestes.
Pous de neu i de glaç.
Comerç del fred.
Cronologia.

Debat.

Bibliografia