En l'Assemblea General Extraordinària del Taller d'Història de Celrà el divendres 10 de juny de 2011, s'ha aprovat per unanimitat la modificació dels estatuts per adequar-los a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per tal de gaudir dels beneficis derivats de la publicitat registral i de rebre subvencions de la Generalitat.