Visita al jaciment ibèric de Sant Julià de Ramis

El diumenge 16 de desembre de 2012, el Taller d'Història de Celrà ha organitzat una sortida matinal al poblat ibèric de Sant Julià de Ramis, com a complement de la conferència prèvia del divendres 14 de desembre. També ens ha acompanyat el professor Josep Maria Nolla i Brufau que ha fet de guia en el decurs de la visita al jaciment. 

Conferència sobre el jaciment ibèric de Sant Julià de Ramis

El divendres 14 de desembre de 2012 hem organitzat una conferència a l'Ateneu de Celrà sobre "el jaciment ibèric de Sant Julià de Ramis" impartida pel professor de la Universitat de Girona Josep Maria Nolla i Brufau.


El poblat ibèric de Sant Julià de Ramis és un jaciment arqueològic situat al municipi homònim establert al Puig de Sant Julià, de 200 m d'altitud. Es tracta d'un oppidum ibèric amb cabanes retallades a la roca i fortificat amb un tram de muralla.
S'hi va començar a treballar de forma sistemàtica a partir del 1996, i des de llavors ha anat creixent la importància del jaciment degut al gran nombre de restes ibèriques i romanes.
Prop d'aquest poblat hi ha l’església dels Sants Metges, on també hi han vestigis ibèrics i romans.
El poblat ibèric fou establert al segle V aC i perdurà fins el segle I aC. Posteriorment els romans aprofitaren l'estructura ibèrica i hi establiren un castrum; la posició estratègica del turó els permetia dominar el recorregut de la Via Augusta.
S'hi han trobat abundants restes de l'època baix-imperial compresa entre el segle IV i VII. Al peu del puig hi ha diversos camps de sitges. En l'actualitat el jaciment s'està adequant per fer-lo visitable i s'ha inclòs al circuit arqueològic de Girona.

Bibliografia

BURCH, J.; NOLLA, J. M.; PALAHÍ, L.; SAGRERA, J.; SUREDA, M.; VIVÓ, D. El sector de l'antiga església parroquial. Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, 1, Sant Julià de Ramis, 2001